اجرا

پس از طراحی سازه های شیشه ای ، حال امکان ترسیم و تکمیل نقشه های سه بعدی و دیتیل اجرایی که شامل نوع شیشه، نوع یراق و نوع پروفیل جهت ارائه به کارفرما انجام خواهد شد. پس از تایید و اجرا کردن نقطه نظرات کارفرما ، اقدامات لازم جهت اندازه گیری دقیق انجام می شود. ابعاد گرفته شده برای تولید به کارخانه شیشه ارسال می شود. مواد مصرفی آماده و زمان نصب برنامه ریزی می شود .

جهت مشاوره رایگان با تیم تخصصی آرکاجام کاوه با ما تماس بگیرید...