درب و پنجره ترمال بریک

ترمال بریک به معنی شکست حرارتی است. سیستمی که در درون پنجره های آلومینیومی بکار رفته تا مانع انتقال دما میان بخش درونی و بیرونی پنجره آلومینیومی شود. در اینجاست که، می‌توان با استفاده از پنجره ترمال بریک که نوع جدیدی از پنجره های آلومینیومی میباشند این مشکل را حل کرد. اگر به طراحی فنی سیستم فریم پنجره آلومینیومی نگاه کرده باشید و یا بتوانید نمونه ای از پنجره های آلومینیومی با شکست حرارتی را بررسی کنید می توانید به راحتی ببینید که شکست حرارتی در داخل یک قاب به چه شکل است.
در ساخت پنجره ترمال بریک تیغه های عایق مقاوم بین قسمت بیرونی و داخلی پروفیل آلومینیوم قرار می‌گیرد تا انتقال انرژی میان این دو لایه رسانا کاهش یابد. این شکست حرارتی معمولاً با استفاده از یک نواراز جنس پلی آمید که از استحکام و دوام خوبی برخوردار هستند استفاده می‌شود.

انواع درب و پنجره ترمال بریک