اسکای لایت
به شیشه هایی گفته می شود که یا به صورت افقی قرار دارند یا زاوی ای بین ۰ تا ۷۵ درجه با سطح افق قرار دارند.شیشه های سقفی باید مقاومت بیشتر از شیشه های پنجره داشته باشند.این شیشه ها نظیر شیشه پنجره بایستی بتوانند در برابر نیروی باد و خمش ناشی از ان مقاومت کنند.نیروی باد هم فشار مثبت و هم فشار منفی بر شیشه وارد می کند.از این رو این شیشه باید به گونه ای انتخاب شود که بتوتند خمش را در هر دو سطح شیشه و به هر دو طرف تحمل کند.اما بر خلاف شیشه های پنجره شیشه های سقف علاوه بر تحمل نیروی باد باید قادر وزن برف،یخ و ایستادن اب و همچنین وزن خود شیشه باشند. شیشه های سقفی نسبت شیشه های پنجره در معرض خطر شکست بیشتری قرار دارند.این خطرات میتوانند سقوط یا برخورد اجسام و یا طوفانها و گرد و غبار ناشی از ان باشند.شیشه ای برای سقف مناسب است که بعد از شکستن در قلب فریم باقی بماند و این ویژگی تنها در شیشه های لمینت باشند.در شیشه های سقفی دوجداره لایه بیرونی باید نیمه سکوریت باشد تا هم مقاومت مکانیکی ان نسبت به شیشه معمولی بیشتر باشد و هم بعد از شکست در فریم باقی بماند.جداره داخلی باید لمینت باشد تا احتمال افتادن و سقوط شیشه بعد از شکست به صفر برسد.استفاده از شیشه سکوریت به علت الگوی شکست خاص ان در شیشه های سقف پیشنهاد نمی شود. سقف های شیشه ای ساختاری زیبا ازشیشه به جای مصالح رایج سقف ساختمان می باشند. در واقع این ساختار راه حَلی زیبا و سازگار با محیط زیست برای روشن کردن ساختمان های مسکونی و یا تجاری هستند.این سیستم با استفاده از نور طبیعی به جای الکتریسیته بعنوان یک منبع نور موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.