نرمال بریک

پنجره نرمال به پنجره آلومینیومی گفته می شود که در پروفیل اولیه آن از هیچگونه لایه و اتصالاتی جهت عایق کردن پروفیل های فریم و چهارچوب و میانی استفاده نشده است و کلیت پروفیل اصلی از آلومینیوم تشکیل شده است.در ساخت پنجره آلومینیومی نرمال هندسه و ضخامت thickness پروفیل بسیار حائز اهمیت است. نوع طراحی هندسه و ضخامت ارتباط بسیار مستقیمی بر تحمل و مقاومت پنجره در سال های متمادی خواهد داشت. هندسه و ضخامت استاندارد می تواند عمر و عملکرد پنجره آلومینیومی نرمال را در مدت زمان تضمین کند.بهترین نوع لاستیک آب بندی در پنجره آلومینیومی نرمال که در برابر سرما ، گرما، اشعه خورشید مقاوم است نوع Epdm می باشد. این نوع لاستیک نسبت به نوع Pvc آن تفاوت قیمتی قابل توجهی دارند اما از نظر کیفی نوع Epdm بسار مطلوب تر و مقاوم تر است و عمر ماندگاری بسیار بالایی دارد.