دوردوشی های ریلی و لولایی

در حمام های مدرن از شیشه برای تفکیک و جداسازی فضای مرطوب از سایر بخش ها نصب میشود. نصب این شیشه ها زیبایی فضای حمام را دو چندان می کند و همچنین فضای بهداشتی تری را ایجاد میکند. به دلیل کوچک تر شدن منازل فضای سرویس و حمام یک فضای واحد میباشد در این حالت بهترین گزینه تفیکیک آنها به وسیله یک دوردوشی شیشه ای است .با این طرح بخار و آلودگی های ناشی از حمام به سایر بخش های سرایت نمی کند.

دوردوشی شیشه ای لولایی
شیشه مورد استفاده شده در این نوع دوردوشی معمول ۱۰ میل سکوریت است که می توان به صورت مات ، شفاف و سند بالست طراحی کرد . برخی افراد به دلیل حساسیت زیاد از دو لیه شیشه سکوریت لمینیت شفاف یا رنگی استفاده می کنند.
در این طرح قبل از سکوریت شدن جاسازی یراق آلت با دستگاه سی ان سی انجام میشود، و بعد شیشه ها سکوریت می شود و سپس شیشه ها بوسیله یراق آلت استیل ۳۰۴ وارداتی به دیوار متصل می گردد و یراق آلت لولیی استیل شیشه به شیشه یا شیشه به دیوار قابلیت باز و بسته شدن درب حمام را به شما میدهد. برندهای مورد استفاده از یراق آلت کابین دوش مرونی meroniایتالیا، هوپه Hoppe سوئیس، بنزس Banzs چین و … تشکیل می دهند.

– دوردوشی شیشهای ریلی
شیشه بکار رفته در این مدل مانند دوردوشی لولیی است تنها برخی از یراق آلت آن متفاوت است. یراق آلت دوردوشی ریلی دارای ست ریلی A02و A012 به رنگ های طالیی ، سیلور و مشکی که به صورت براق یا مات هستند استفاده می شود .جنس آنها استیل ۳۰۴ می باشد.

در هر دو مدل می توان از شیشه های هوشمند اسمارت استفاده کرد .
شیشه های اسمارت : شیشه هوشمند به گونه ای است که میزان جذب نور در آن تغییر میکند.
نحوه عملکرد آن از طریق منظم و نامنظم شدن یون های موجود در میکروفیلم است که در حالت روشن “ON “شیشه کامال شفاف و در حالت خاموش “OFF “شیشه کامال مات می شود. میکروفیلم ها به صورت رولهایی هوشمند با عرض و طول مختلف هستند

انواع دوردوشی های ریلی و لولایی ​