پروژه بوکان
  • سازه های استفاده شده : جانپناه شیشه ای با کامپوننت – پنجره های ترمال – دوردوشی- آینه
  • لوکیشن : پروژه مسکونی واقع در خیابان بوکان بوده است.
تمامی شیشه های استفاده شده در جانپناه از ساختار لمینیت ۸+۸ با طلق RCN ایتالیا انجام شده است .
نماهای مختلف پروژه