پروژه ASP

جان پناه شیشه ای – شیشه های لاکوبل


پروژه ویلایی در شهرک ASP می باشد که جان پناه شیشه ای با اتصالات فیکس پوینت و شیشه های لاکوبل مشکی دکوراتیو استفاده شد.