کیان پارس

نمای کرتین وال


پروژه مسکونی و واقع در شهر اهواز می باشد، نمای شیشه ای کرتین وال به صورت فیس کپ با شیشه های لمینیت ۶ + ۶ با طلق RCN ایتالیا در ابعاد استاندارد اجرا شد.