پروژه سامسونگ اصفهان

نمای شیشه ای کرتین وال

پروژه انجام شده : نمای شیشه ای کرتین وال
این پروژه با متراژ حدودی ۱۵۶ متر مربع توسط شرکت آرکا جام کاوه طراحی، تهیه و اجرا گردید .
نمای شیشه ای کرتین وال به صورت فیس کپ با شیشه لمینیت ۶ + ۶ تمامی پروفیل ها رنگ آنادایز و طلق استفاده شده کلیه شیشه RCN ایتالیا می باشد .