پروژه آرژانتین
  • سازه های استفاده شده : جانپناه شیشه ای با اتصالات کامپوننت
  • لوکیشن : خیابان آرژانتین

تمامی شیشه های استفاده شده در جانپناه از ساختار لمینیت ۸+۸ با طلق RCN ایتالیا انجام شده است .